Stockholm Parterapi och KBT har avtal med Stockholm stad, Nacka kommun, Lidingö Kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun och Täby kommun. Det innebär att familjerådgivning är subventionerat för de personer som är skrivna i dessa kommuner (det behöver endast vara en i sällskapet som är skriven i kommunen).
Paret betalar mellan 350 – 450 kronor per samtal, beroende på vilken kommun du bor i. Resten av kostnaden står kommunen för. De flesta kommunerna ger fem subventionerade samtal.

Problem som är vanliga inom familjerådgivning är kommunikationsproblem, otrohet, livsomställningar, svartsjuka, att man slutat tala med varandra eller ständiga gräl. Det är också vanligt att paret söker för att den ena personen i paret har tappat känslor för den andra.

Till familjerådgivning kan man också komma i andra konstellationer än par, som vuxna barn med föräldrar. Det är också vanligt att expartners söker hjälp för stöd i familjeroller.

Vid det första tillfället:

  • Ni får båda berätta om varför ni söker familjerådgivning och vad ni anser vara huvudproblemet.
  • Frågor som kan förekomma är: På vilket sätt blir det problematiskt? När fungerar det bättre? Hur skulle ni vilja att det var? Vad har ni redan testat för att lösa problemen?
  • Vi påbörjar en kartläggning utifrån era kommunikationsmönster.
  • Vi formulerar och tydliggör vi de mål som terapin ska ha.
  • Följande samtal:
  • Beroende av vilka mål vi har med samtalen arbetar vi på olika sätt. Det kan handla om att hitta tillbaka till varandra känslomässigt, minska mönster av ilska och gräl, öka tilliten eller komma närmare varandra fysiskt. Ofta handlar arbetet om att våga släppa fram sårbarhet och känslor, upprätta kontakt, lära sig uttrycka behov på ett sätt som främjar relationen.
  • En viktig del av terapin är att arbeta med det mönster som uppstår mellan er. Det kan exempelvis vara att en av er går till attack medan den andra stänger av. Det kan också handla om att en av er alternerar mellan att ge upp ena stunden för att vara sarkastisk nästa, medan den andra alternerar mellan kontroll och självömkan. Vi ser hur mönstret ser ut mellan er och hur ni kan välja andra vägar för att inte fastna i mönstret. Vi ser till vad ni behöver göra mer av och mindre av.
  • Om ni önskar tittar vi också på vilka sår ni bär med er från ert förflutna och hur de kan spöka i relationen idag.
  • Mellan samtalen förekommer ofta hemuppgifter. Det är för att ni i så stor mån som möjligt ska hålla processen igång mellan gångerna som vi ses. En hemuppgift kan vara att skriva ned problematiska situationer och vilka tankar och känslor som uppstår. En annan kan vara att göra en kommunikationsövning som ni lärt er i terapirummet.