Tankar, känslor och beteenden

KBT, som står för kognitiv beteendeterapi, är en terapiform som handlar om att fördjupa sig i tankar, känslor och beteende och se sambandet mellan dem.
Terapiformen har ett starkt forskningsstöd för många olika sorters problematik, såsom depression, ångest och fobier.
Det är en aktiv form av terapi där vi tillsammans kommer fram till lämpliga uppgifter som du kan arbeta med hemma.

Mål med behandlingen
Sessionerna följer en strukturerad ordning för att du ska få ut så mycket som går av tiden som du är här. Vi sätter upp konkreta mål som vi försöker att nå och följer regelbundet upp var i processen som du befinner dig.

Olika former av KBT
Terapin anpassas individuellt efter personen som söker. Ofta arbetar vi utifrån klassisk KBT. I vissa fall arbetar vi utifrån en form av KBT som kallas ACT, acceptance and commitment therapy, som snarare handlar om att lära sig att hantera tankar och känslor istället för att försöka bli av med dem. I andra fall arbetar vi utifrån schematerapi, där vi tittar på vilka sår som leder till det beteende, tankar och känslor som används idag. Vid trauman används metoder såsom prolonged exposure, som har en mycket god evidens. Vid utbredd ångest används metoder som KBT-IU, som handlar om att få ett metaperspektiv på sina tankar och att arbeta med säkerhetsbeteenden.

Boka tid