Vanliga problem hos par’

Problem som är vanliga inom parterapi är kommunikationsproblem, otrohet, livsomställningar, svartsjuka, att man slutat tala med varandra eller ständiga gräl. Det är också vanligt att paret söker för att den ena personen i paret har tappat känslor för den andra.

I en parterapi har vi möjlighet att gå på djupet i er problematik. I de första samtalen görs en bedömning av situationen. Ni berättar hur ni uppfattar det som inte fungerar i er relation. Vi tittar också på exempel från ert vardagsliv då det fungerar bra. När är ni i kontakt med varandra? Hur är det i situationer där inte kontakten finns?

Så fungerar en parterapi hos oss

  • Vi gör en kartläggning utifrån era kommunikationsmönster.
  • Dessutom formulerar och tydliggör vi de mål som terapin ska ha.
  • Beroende av vilka mål vi har med samtalen arbetar vi på olika sätt. Det kan handla om att hitta tillbaka till varandra känslomässigt, minska mönster av ilska och gräl, öka tilliten eller komma närmare varandra fysiskt. Men ofta handlar arbetet om att våga släppa fram sårbarhet och känslor, lära sig uttrycka behov på ett sätt som främjar relationen, se hur mönstret ser ut mellan er och hur ni kan välja andra vägar för att inte fastna i mönstret. Vi ser till vad ni behöver göra mer av och mindre av.
  • Om ni önskar tittar vi också på vilka sår ni bär med er från ert förflutna och hur de kan spöka i relationen idag.
  • Mellan samtalen kan hemuppgifter förekomma. Det är för att ni i så stor mån som möjligt ska hålla processen igång mellan gångerna som vi ses. En hemuppgift kan vara att skriva ned problematiska situationer och vilka tankar och känslor som uppstår. En annan kan vara att göra en kommunikationsövning som ni lärt er i terapirummet.

    Enklast bokar du via vår bokningskalender. Den hittar du här:
Boka tid