Nathalie är legitimerad psykoterapeut med kognitv beteendeterapi som bas. Hon har en flerårig erfarenhet av parsamtal inom kommunal familjerådgivning, samt privat parterapi. Hon arbetar även med enskilda klienter med problematik som depression, ångest, panikattacker, social oro, tvångsproblematik, trauma och relationsproblematik. Hon är även vad vid att arbeta med barn och familjer.
Metoder som används inom parsamtal är bland annat KBT, schematerapi för par, ACT, acceptance and commitment therapy och EFT, emotional focus therapy.
Metoder som används inom enskilda samtal är bland annat traditionell KBT, beteendeaktivering, schematerapi, ACT, KBT-IU (vid utbredd oro) och Prolonged exposure.
En stor inspirationskälla i arbetet kommer från schematerapi, som har sin grund i bland annat KBT, men är en integrativ modell. Den utgår från att en del av våra relationsproblem skapas av sår i vår barndom. Såren kommer genom exempelvis en problematisk situation med en förälder, mobbning i skolan eller orimligt satta krav av en anknytningsperson. Det kan vara sår av övergivenhet, prestation, utanförskap eller skam – som vi tar med oss in i våra vuxna relationer. Såren gör att vi agerar på sätt som inte är bra för oss. Men det fina är att genom terapi kan såren läka och vi kan lära oss att agera på ett sätt som gör att vi mår bra.