Maxine Wall har arbetat med familjer i över 10 år. Hon har mött många olika människor och kulturer genom åren, vilket har gett henne en trygg bas att vila på. Hon har ett lösningsfokuserat tänk och ser alltid till det friska och positiva i de människor hon möter. Hon tror på förmågan att förändra tankar, känslor och beteenden hos varje individ. Hon håller sig
uppdaterad kring aktuell evidensbaserad forskning kring psykoterapeutiska frågor, krishantering samt ledarskap och organisation.
Hon är legitimerad psykoterapeut och arbetar både enligt KBT och PDT. Hon har tidigare arbetat med familjer inom privat regi, BUP och skola. Hon är trygg i rollen när det kommer till att ge familjer förändring och stöd. Hon har också erfarenhet av att arbeta med missbruk/beroende, ångest, depression, oro, utmattning, stress, PTSD, självskadebeteende,
ätstörning, OCD och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Hon är också bekväm med att arbeta med sexuella problem. Som person beskrivs hon ofta som driven, nyfiken, presigelös och icke-dömande.